دامنه های ir.md. از زمان رزرو تا حذف از سیستم دارای چرخه حیات ذیل می باشند

مرکز ثبت دامنه

دامنه های ir.md. از زمان رزرو تا حذف از سیستم دارای چرخه حیات ذیل می باشند:

  1. آزاد: در اين دوره دامنه براي ثبت آزاد مي باشد و مي توان آن را به نام خود رزرو نمایید.
  2. منتظر تایید: در این دوره دامنه توسط کاربر رزرو شده است و در انتظار تایید توسط واحد ثبت دامنه می باشد.
  3. تایید شده - پرداخت نشده: دامنه توسط واحد ثبت تایید شده است و کاربر 10 روز فرصت دارد تا نسبت به پرداخت اقدام نماید.
  4. پرداخت شده - ساخته نشده: دامنه در حال فعال سازی می باشد.
  5. فعال: دامنه فعال شده و کاربر قادر به تغییر DNS های آن می باشد.
  6. اتمام مدت زمان - منتظر تمدید: مدت زمان خریداری شده به پایان رسیده و کاربر 30 روز فرصت دارد تا نسبت به تمدید دامنه اقدام نماید.
  7. لغو شده: دامنه توسط کاربر تمدید نشده و یا پرداخت آن را انجام نداده است. در این مرحله دامنه برای ثبت در اختیار سایر کاربران قرار خواهد گرفت.
  8. عدم تایید: در صورت عدم تایید دامنه توسط واحد ثبت در ردیف شماره 2 به این حالت نمایش داده می شود.

توجه: فاکتور دامنه پس از تایید توسط واحد ثبت صادر خواهد شد و پس از پرداخت آنلاین توسط کاربر و ثبت دامنه امکان بازگشت وجه وجود ندارد.