تست های فنی و عملیاتی مرکز ثبت دامنه ir.md به مدت یک ماه آغاز شد.


مرکز ثبت دامنه

تست های فنی و عملیاتی مرکز ثبت دامنه ir.md به مدت یک ماه آغاز شد. خاطرنشان میگردد که پس از نهایی شدن تست های مربوطه  اطلاع رسانی های لازم صورت خواهد گرفت تا کاربران محترم بتوانند اقدام به ثبت دامنه های مورد نظر خود با پسوند ir.md نمایند.